FOSTERING

PARTNERSHIPS

ACROSS THE

ADRIATIC SEA

For coastal sustainability in Albania and Italy

#CAMPOtranto

"

Marine Litter and Ecotourism

Eco Tourism iniciatives in Vlora Region

Fishing for Litter

Rezart Kapedani

Situata ekzistuese e menaxhimit te integruar te mbetjeve per rajonin e Vlores

Elvana Ramaj

Zhvillimet kryesore ne legjislacionin e natyre dhe impakti per turizmin

Elvana Ramaj